• Тоҷикӣ
  • Русӣ
  • Англисӣ

 

РӮЙХАТИ КИТОБҲОИ ТОЗАНАШРИ ДОНИШГОҲ

 

 


 

 

Номи китоб: Табли озодӣ дар аҳди бедодӣ
Муаллиф: Ҳайдаршоҳ Пирумшо
Ҷой ва соли нашр: Душанбе: ДДОТ ба номи С. Айнӣ, 2018. –  353 саҳ.

Рисолаи илмии мазкур ба таҳқиқи бузургтарин ҳаракати мардумии охири садаи ХIХ Бухорои Шарқӣ - шӯриши Восеъ, ки соли 2018 130-солагии он дар кишвар таҷлил гардид, бахшида шудааст. Муаллиф  дар заминаи санадҳои боэътимод: маводи бойгонӣ, асарҳои илмию пажӯҳишии муҳаққиқони риштаи таърих, хотираву ёддоштҳо, эҷодиёти шифоҳии мардум ва адабиёти бадеӣ таърихи муфассали ин қиёми халқиро ба қалам додааст.

 

 

 

 


 


Номи китоб: Асосҳои давлат ва ҳуқуқ
Муаллиф: Олимов Сулҳудин Мирзоавлиёевич
Ҷой ва соли нашр: Душанбе: ДДОТ ба номи С. Айнӣ, 2018. –  171саҳ.

Фанни таълимии Асосҳои давлат ва ҳуқуқ тибқи барномаи таълимӣ омӯхта мешавад. Омӯзиши фанни мазкур барои шинос намудани донишҷӯён бо вазъи  кунунӣ, самтҳои инкишоф ва дурнамои низоми ҳуқуқии Тоҷикистон, бархӯрдорӣ аз санадҳои меъёрии ҳуқуқии Тоҷикистон, санадҳои ҳуқуқии байналмилалии эътирофнамудаи Тоҷикистон, шаклҳо ва усулҳои амалӣ намудани онҳо, ҳимоя намудани ҳуқуқу озодиҳо, баланд гаштани сатҳи шуури ҳуқуқӣ аҳамияти муҳим дошта, ҳуқуқ ва маърифати шаҳрвандонро баланд мекунад.

 

 

 

  

 

Номи китоб: Психология. Муқаддимаи ихтисоси психолог
Муаллифон: Е.Л.Дотсенко, Р.Атохонов, О.С.Андреева
Ҷой ва соли нашр: Душанбе: ДДОТ ба номи С. Айнӣ, 2018. –  220 саҳ.

Дастури таълимӣ аз 5 қисм иборат аст, ки дар онҳо ҷабҳаҳои гуногуни тараққиёти касбии донишҷӯён-психологҳо инъикос ёфтаанд: тафовути байни тасаввуротҳои маишӣ ва касбӣ дар бораи психология ҳамчун илм ва психолог ҳамчун дорандаи ххудшиносии касбӣ. Мазмуни соҳаҳои психология ва доираи фаъолияти психологҳои амалӣ ҳам тавсифи худро ёфтаанд. Китоби мазкур аҳамияти таълимӣ ва амалӣ дошта, барои доираи васеи донишҷӯёну омӯзгорон ва мухлисони илми психология таҳия шудааст.

 

 

 


 

 

 

 

  • Номи китоб: История древнего востока
  • Муаллифон: Абдусалом Валиев, Толибшох Наджмуддинов
  • Ҷой ва соли нашр: Душанбе: ДДОТ ба номи С. Айнӣ, 2018. –  238 стр.
  • В учебном пособии рассматриваются история возникновения, развития и распада рабовладельческих государств в Древнем Востоке. Учебное пособие предназначено студентом исторических факультетов.

 

 

 

 

 

 


 Номи китоб: Қодирий бадиияти муаммолари
Муаллиф: Юсуфали Шоназаров
Ҷой ва соли нашр: Душанбе: ДДОТ ба номи С. Айнӣ, 2018. –  292 саҳ.

Монографияда мумтоз адиб Қодирий ҳикояларнинг мумтоз бадиияти, роман жанрига оид изланишлари, бадиий ҳажви янгиликлари, детектив тасвир белгилари, тожик тили унсирларидан фойдаланиш маҳорати, Айнӣ билан ижодий  муносабатлари муаллифнинг узоқ йиллар давомаги тажрибалари асосида тадқиқ ва талқин қилинган.

 

 

 

 


 


Номи китоб: Корҳои беруназсинфӣ аз биология
Муаллифон: Баротов К., Одинаев Н., Хидиров Ғ.
Ҷой ва соли нашр: Душанбе: ДДОТ ба номи С. Айнӣ, 2018. –  144 саҳ.

Дар дастури таълимӣ-методӣ методикаи истифодабарии корҳои беруназсинфӣ дар таълими биологияи муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ пешниҳод шудааст.

 

 

 

 

 

 


 


Номи китоб: Сухан ва суханварон
Муаллифон: Бадеъуззамони Фурӯзонфар
Ҷой ва соли нашр: Душанбе: ДДОТ ба номи С. Айнӣ, 2018. – 288 саҳ., ҷилди 2

Муҳтавои ҷилди дуюми китоби "Сухан ва суханварон"-и Бадеъуззамони Фурӯзонфар маводи ҷолиби илмӣ ва таълимиро аз рӯзгору осори шоирони доираи адабии Ироқи Аҷам ва Озарбойҷони асрҳои ёздаҳ ва дувоздаҳи мелодӣ фаро гирифтааст. Китоб барои донишҷӯёни факултетҳои филологии донишгоҳҳои олӣ, омӯзгорон, муҳаққиқон ва мухлисони шеъри классикӣ тавсия карда мешавад.

 

 

 

 

 


 

 

 

Номи китоб: Сухан ва суханварон
Муаллиф: Бадеъуззамони Фурӯзонфар
Ҷой ва соли нашр: Душанбе: ДДОТ ба номи С. Айнӣ, 2018. – 288 саҳ., ҷилди 1

Ҷилди якуми китоби "Сухан ва суханварон"-и Бадеъуззамони Фурӯзонфар маводи ҷолиби илмиро доир ба эҷодиёти шоирони доираи адабии Хуросон ва Мовароуннаҳр аз Ҳанзалаи Бодғисӣ то Рашиди Ватвот фаро гирифтааст. Китоб барои донишҷӯёни факултетҳои филологии донишгоҳҳои олӣ, омӯзгорон, муҳаққиқон ва мухлисони шеъри классикӣ тавсия карда мешавад.

 

 

 


 

Номи китоб: Геометрияи аналитикӣ
Муаллифон: Латипов Сафаралӣ, Норов Қурбон, Авезов Раҷаббек
Ҷой ва соли нашр: Душанбе: ДДОТ ба номи С. Айнӣ, 2018. – 134 саҳ.

Китоби мазкур мувофиқи барномаи таълимӣ ва стандарти давлатии таҳсилоти олии касбӣ омода карда шудааст. Китоб барои донишҷӯёни курсҳои якуму дуюми факултетҳои математика ва физикаи донишгоҳҳо ва барои иҷрои корҳои мустақилонаю рейтингҳо ва имтиҳонҳо тавсия мешавад.

 

 

 

 


 

Номи китоб: Андар шинохти тоҷикон
Таҳиякунандагон: Носирҷон Салимӣ, Насрулло Убайдуллоев
Ҷой ва соли нашр: Душанбе: ДДОТ ба номи С. Айнӣ, 2018. –  142 саҳ., ҷилди 3

Маҷмӯаи мазкур китоби сеюм аз силсилаи "Андар шинохти тоҷикон" буда, мақолаҳои Қаҳрамони Тоҷикистон устод Садриддин Айниро доир ба маънии калимаи тоҷик, таърихи пайдоиш ва истифодаи он, таърих, фарҳанг ва этногенези тоҷикон, ҳунари ташкилотчигӣ ва созандагии ин халқи соҳибтаъриху соҳибтамаддун ва баъзе масоили дигари таърихиро дар бар гирифтааст ва барои донишҷӯёни риштаи таърих ва соири дӯстдорони таърихи халқи тоҷик тартиб ёфтааст.

 

 

 


Номи китоб: Андар шинохти тоҷикон
Таҳиякунандагон: Н. Убайдуллоев, М. Рустамзода
Ҷой ва соли нашр: Душанбе: ДДОТ ба номи С. Айнӣ, 2018. – 400 саҳ., ҷилди 2

Маҷмӯаи мазкур китоби дуюм аз силсилаи "Андар шинохти тоҷикон" буда, таълифоти А. П. Федченко "Сафари Варорӯд" ("Путешествие в Туркестан")-ро дар бар гирифтааст, барои донишҷӯёни риштаи  ҷуғрофия, табиатшиносӣ, таърих ва дӯустдорони табиати кишвар таърихи халқи тоҷик таҳия шудааст.

 

 

 

 

 


 

Номи китоб: Таърихи адабиёти тоҷик
Муаллифон: Худоӣ Шарифзода, Мисбоҳиддини Нарзиқул
Ҷой ва соли нашр: Душанбе: “ТоРус”, 2017. – 416 саҳ.

Ин асар ба сифати китоби таълимии таърихи адабиёти тоҷик аз аҳди қадим то оғози асри ХIII пешниҳод шудааст. Мундариҷаи он баҳси осори мактуб ва адабии замони қадим то охири аҳди Сосониён, ҷараёни пайдоиши анвои адабӣ ва шинохти илмии имрӯзаи онҳо тибқи маводи то давраи ислом, мавзӯъҳои марбут ба зуҳур, такомул ва таҳаввули адабиёт ба забони порсии дариро, ки фарогири масъалаҳои авзои сиёсӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ, адабӣ, ривоҷи адабиёт дар давраҳои гуногуни таърихӣ, ҳавза ва доираҳои адабӣ, намояндагони бузурги илму дониши замон, намояндагони бузурги адабиёт дар давраҳои таърихӣ, ҷараёни тасаввуф ва таъсири он ба адабиёт, намояндагони адабиёти тасаввуфӣ ва вазъи таърихи наср мебошад, дар бар мегирад.

Китоб барои донишҷӯёни мактабҳои олӣ, омӯзишгоҳҳо, омӯзгорони фанни адабиёт ва сойири алоқамандон пешниҳод мешавад.

 


 

 

 

 

Номи китоб: Асосҳои омодагӣ ба ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ
Муаллифон: Н. Исмоилов, С. Комилзода, М. Обидова, З. Мирпочоева
Ҷой ва соли нашр: Душанбе: “Паёми ошно”, 2018. – 256 саҳ.

Китоби дарсии  "Асосҳои омодагӣ ба ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ " дар асоси Барномаи омода намудан ва омӯзонидани донишҷӯёни мактабҳои олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ омода гардидааст.

 

 

 


 Номи китоб: Сиёсатшиносӣ
Муаллифон: А. Н. Муҳаммад, М. У. Хидирзода, Х. Қ. Сафарализода
Ҷой ва соли нашр: Душанбе: “Паёми ошно”, 2018. – 416 саҳ.

Китоби дарсӣ бо қарори мушовараи Вазорати маориф ва илми ҶТ аз 27-уми декабри соли 2017, №11/14 ба чоп тавсия шудааст.


 

 

 


 

 

 

Номи китоб: Матншиносӣ
Муаллиф: Аламхон Кӯчаров
Ҷой ва соли нашр: Душанбе: “ТоРус”, 2017. – 224 саҳ.

Китоби дарсии "Матншиносӣ", асосан, ба нақди матни осори адибони давраи нави тоҷик бахшида шудааст ва мавзӯъҳои пешниҳодгардида на танҳо дарсҳои назарӣ ва амалиро фаро мегиранд, инчунин барои кори мустақилонаи донишҷӯён низ имконият фароҳам меоваранд.


 

 


 


Номи китоб: Нусратулло Махсум
Муаллифон: Давлатшоҳ Маҳмуд, Абдурашитов Фозил
Ҷой ва соли нашр: Душанбе: ДДОТ ба номи С. Айнӣ, 2018. – 146 саҳ.

Китоб ба истиқболи 30-солагии Истиқлолияти давлатии ҶТ ва 137-солагии Қаҳрамони Тоҷикистон, арбоби сиёсию давлатии Тоҷикистон Нусратулло Махсум бахшида мешавад. Дар он самтҳои гуногуни фаъолияти сиёсиву давлатии ин фарзанди бузургноми миллат, муборизи роҳи озодӣ ва давлатдории тоҷикон, нахустин раиси Ҳукумати Тоҷикистон Нусратулло Махсум бо такя ба маъхазҳои дастрас, ёддоштҳои наздикону ҳамкорон, таълифоту пажӯҳишгарони ватанӣ ва хориҷӣ дар шакли очерки илмӣ-оммавӣ мавриди боздиду баррасӣ қарор ёфтааст.

 

 


 

 

Номи китоб: Мирзо Турсунзода
Муаллиф: Атахон Сайфуллоев
Ҷой ва соли нашр: Душанбе: ДДОТ ба номи С. Айнӣ, 2018. – 258саҳ.

Устод М. Турсунзода аз ҷумлаи шахсиятҳои бузурги адабию фарҳангии тоҷикон дар садаи ХХ мебошад. Ӯ бо фаъолиятҳои босамари иҷтимоию фарҳангӣ ва адабию эҷодии худ дар рушду нумӯи ҶТ саҳми босазо гузоштааст. Ин хизматҳои бедареғи устод дар давраи Истиқлоли кишвар аз тарафи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон бо унвони баланди Қаҳрамони Тоҷикистон қадршиносӣ шуд. Дар китоби мазкур оид ба ин ва дигар паҳлӯҳои кору фаъолияти устод Мирзо Турсунзода сухан меравад.

 


 

 

 

Номи китоб: Шириншоҳ Шоҳтемур
Муаллифон: Ҳайдаршоҳ Пирумшо, Қурбониддин Аламшо
Ҷой ва соли нашр: Душанбе: ДДОТ ба номи С. Айнӣ, 2018. – 146 саҳ.


Китоб ба истиқболи 30-солагии Истиқлолияти давлатии ҶТ ва 119-солагии Қаҳрамони Тоҷикистон, ходими сиёсию давлатии Тоҷикистон Шириншоҳ Шоҳтемур бахшида мешавад. Дар он самтҳои гуногуни фаъолияти сиёсиву давлатии ин фарзанди бузургноми миллат, яке аз бунёдкорони давлати миллии сотсиалистии Тоҷикистон ва муборизи роҳи озодию истиқлолият ва комилҳуқуқии тоҷикон дар асри ХХ бо такя ба маъхазҳои дастрас, ёддоштҳои наздикону ҳамкорон, таълифоту пажӯҳишгарони ватанӣ ва хориҷӣ дар шакли очерки илмӣ-оммавӣ мавриди боздиду баррасӣ қарор ёфтааст.

 


 

 

Номи китоб: Садриддин Айнӣ

Муаллифон: Радий Фиш, Раҳим Ҳошим
Ҷой ва соли нашр: Душанбе: ДДОТ ба номи С. Айнӣ, 2018. – 355 саҳ.


Китоб ба истиқболи 30-солагии Истиқлолияти давлатии ҶТ ва 140-солагии Қаҳрамони Тоҷикистон, арбоби сиёсию ҷамъиятӣ сардафтари адабиёти муосири тоҷик, академик Садриддин Айнӣ бахшида мешавад. Дар он самтҳои гуногуни фаъолияти сиёсиву ҷамъиятӣ, эҷодию илмии ин фарзанди бузургноми миллат, яке аз бунёдкорони давлати миллии сотсиалистии Тоҷикистон ва муборизи роҳи озодию истиқлолият ва комилҳуқуқии тоҷикон дар асри ХХ бо такя ба маъхазҳои дастрас, ёддоштҳои наздикону ҳамкорон, таълифоту пажӯҳишгарони ватанӣ ва хориҷӣ дар шакли очерки илмӣ-оммавӣ мавриди боздиду баррасӣ қарор ёфтааст.

 

 


 

 

Номи китоб: Бобоҷон Ғафуров
Муаллиф: Ҳайдаршоҳ Пирумшо
Ҷой ва соли нашр: Душанбе: ДДОТ ба номи С. Айнӣ, 2018. - 251саҳ.


Китоб ба истиқболи 30-солагии Истиқлолияти давлатии ҶТ ва 110-солагии Қаҳрамони Тоҷикистон, академик Бобоҷон Ғафуров бахшида мешавад. Дар он самтҳои гуногуни фаъолияти сиёсиву ҷамъиятӣ, эҷодию илмии ин фарзанди бузургноми миллат, равшангари таърихи халқи тоҷик ва нақши тамаддунсози тоҷикон дар таърихи Осиёи Марказӣ, ҳамчунин мақому манзалати олим дар рушди шарқшиносии байналмилалӣ, бо такя ба  осори илмии аллома, маъхазҳои дастрас, ёддоштҳои наздикону ҳамкорон, таълифоту пажӯҳишгарони ватанӣ ва хориҷӣ дар шакли очерки илмӣ-оммавӣ мавриди боздиду баррасӣ қарор ёфтааст.


 

 

Номи китоб: Эмомалӣ Раҳмон
Муаллифон: Носирҷон Салимӣ, Абдуфаттоҳ Шарифзода
Ҷой ва соли нашр: Душанбе: ДДОТ ба номи С. Айнӣ, 2018. - 225саҳ.


Дар китоби мазкур корномаҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, фарҳанги сиёсиву кишвардории ин фарзанди фарзонаи халқи тоҷик ва хидматҳои беҳамтои ӯ дар бунёду ташаккули давлатдории миллӣ бо такя ба асноду мадорики таърихи замони истиқлол ба қалам омадааст. Муаллифон кӯшидаанд, ки дар заминаи воқеаҳои сарнавиштсози ба сулҳу салоҳ ва ваҳдати миллӣ расидани халқи Тоҷикистон, пешрафтҳои азими иҷтимоиву иқтисодии мамлакат ва обрӯву нуфузу байналмилалии давлати тозаистиқлоли тоҷикон ҷанбаҳои гуногуни сиёсат ва корсозиҳои Президентро таҳлилу баррасӣ намуда, бад-ин васила мақом ва нақши шахсиятро дар шаклгирии дарунмоя ва равандҳои таърихи халқ падид оваранд.

 


 

 

 

 

  

 

 

 


 

 

 

 


 
free pokerfree poker

 


  • Номи пурра: Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон  ба номи Садриддин Айнӣ
  • Суроға:, 734003, шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 121
  • Телефон: +992(37) 224-13-83
  • WWW: www.tgpu.tj, E-mail: info@tgpu.tj