• Tajik
  • Russian
  • English
Кафедраҳои умумидонишгоҳӣ
There are no translations available.

 

Руӣхати китобҳои дарсии мавриди истифода аз фанҳои тахассусии кафедраи фалсафа

Аз фанни фалсафа

1.  Арабзода Н. Фахриддин Розӣ. - Душанбе, 1993.

2. Ғаффорова М. Қ. «Асосҳои фалсафа». - Д. 2012.

3. А. Раҳимов., Қ. Расулов. Асосҳои фалсафа. – Душанбе, 2003.

4. Диноршоев М. Философия Насриддина Туси. – Душанбе: «Дониш», 1969.

5. Зарринкуб А. Ҷустуҷӯ дар тасаввуфи Эрон. - Душанбе: «Ирфон», 1992.

6. Камол  Еқубӣ. Типҳои таърихии фалсафа ва ҷараёни ташаккулёбии онҳо. - Душанбе, 1996.

7. Фалсафа. Иборат аз ду қисм. – Душанбе, 1997. Дар зери таҳияи Н. Салимов.

8. Муҳаммад Рашшод. Фалсафа аз оғози таърих. - Душанбе, 1990.

9. Муҳаммадхоҷаев А. Гнесология суфизма. - Душанбе, «Дониш», 1990.

10. Идиев Х.У. фалсафаи иҷтимоӣ. – Душанбе, 2013.

11. Баҳоваддинов А. Очеркҳои таърихи фалсафа. – Душанбе, 1962.

12. Спиркин А. Асосҳои фалсафа. - Душанбе, 1991.

13. Султонов М. Суфийская доктрина А.Хамадони. – Душанбе: Дониш, 2000

14. Султонов У. Акидаҳои фалсафӣ, иҷтимоӣ ва сиёсии Ибни Сино. - Душанбе, «Дониш», 1975.

Аз фанни ахлоқ ва зебоишиносӣ

1. Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика. Учебник. – М.: 1998. – 472 с.

2. Гусейнов А.А. Введение в этику. - М., 1985.

3. М.Диноршоев, М.Мирбабаев. «Абу Бакр ар-Рази и его «Духовная медицина»». Душанбе, 1990, с. 3-22.

4. Н.Идибеков. «Этика Насриддина Туси в свете свободы воли». Душанбе, 1987.

5. И.Кант. Из цикла «Лекции по этике». /1780-1782 г.г./. Этическая мысль, М., 1990.

6. Мешкова Л.Н. Основы этики. Пенза. ПГПУ, 2001. –40 с.

7. Содиқов А. «Ақидаҳои ахлоқии мутафаккирони шарқ». - Душанбе, 1989.

8. Рахмонов Э.Ш. Таджики в зеркале истории. - Душанбе, 1996. - С.32-33

9. У.Султонов.«Ақидаҳои фалсафӣ, иҷтимоӣ ва ахлоқии Абӯали ибни Сино». - Душанбе, 1975.

10. Н.Қулматов. «Ақидаҳои ахлоқии Саъдӣ». - Душанбе, 1978.

11. Отахонова Х. «Ҳусни инсон». -  Душанбе, 1975.

12. Бердиев Ш. «Одоби муошират». - Душанбе, 1991.

Аз фанни сотсиология

  1. Одина Ғуломов. Сотсиология,  Душанбе – Маориф – 2000.
  2. Одина Ғуломов. Сотсиология,  Душанбе –  2007.
  3. Идиев Х. У., Самиев Б. Ҷ., Гиёев Қ. Ҳ., Сотсиология, Душанбе – 2006.
  4. Идиев Х. У., Самиев Б. Ҷ., Гиёев Қ. Ҳ., Маслова Р. Сотсиологияи амалӣ, Душанбе – 2008.
  5. Ёқуб Одинаев. Сотсиология (тарҷума аз забони русӣ ба забони тоҷикӣ),  Душанбе – 2009.
  6. Идиев Х. У. Фалсафаи иҷтимоӣ. - Душанбе 2013.
  7. Сотсиология (шпаргалка для студентов).  - Москва- 2005.

 
free pokerfree poker

 


 

Full name: Tajik State Pedagogical University named after Sadriddin Aini.Address: 734003, Dushanbe City, 121, Rudaki Avenue.
Telephone: +992(37) 224-13-83
WWW: www.tgpu.tj E-mail: info@tgpu.tj