• Тоҷикӣ
  • Русӣ
  • Англисӣ
Кафедраҳои умумидонишгоҳӣ

 

Номгӯи

корҳои курсӣ барои магистрони кафедраи фалсафа


1. Фалсафа: доираи проблемаҳо ва нақши он дар ҷомеаи муосир.
2. Ҷаҳонбинӣ, ҷиҳатҳо, зинаҳо ва шаклҳои таърихии он.
3. Мактабҳои фалсафии тоҷику форс.
4. Фалсафаи тоҷик дар даврони муосир ва истиқлол.
5. Ташаккули фалсафа дар Чини қадим ва Ҳинди қадим.
6. Таълимоти моддигароӣ дар мактабҳои фалсафии Юнони қадим.
7. Ҳастӣ ҳамчун категорияи марказии онтология.
8. Ҳаракат ҳамчун хосияти муҳими ҳастӣ.
9. Инкишов ва тамоюлҳои он: пешрафт ва таназзул.
10. Тавсифи фазо ва вақт дар илмҳои табиатшиносӣ.
11. Масъалаи шуур дар фалсафа.
12. Ҷанбаҳои биологӣ ва иҷтимоии ташаккули инсон.
13. Табиат, моҳият ва мавҷудияти инсон.
14. Ҳамбастагии ҷамъият ва табиат.
15. Таълимоти Ибни Халдун дар бораи нақши муҳити географӣ.
16. Масоили мубрами иҷтимоии ҷомеаи муосири Тоҷикистон ва нақши илмҳои иҷтимоӣ дар ҳалли онҳо.
17. Фалсафаи табиат.
18. Маърифат ҳамчун мавзӯи таҳлили фалсафӣ.
19. Таълимоти антропологии Людвиг Фейербах.
20. Маорифпарварӣ ҳамчун ҷаҳонбинии нав.
21. Инъикос-хосияти кули материя.
22. Амалия меъёри ҳақиқат.
23. Хусусиятҳои идоракунии равандҳои сиёсии ҷомеа.
24. Фалсафа ва дин.
25. Шахс ва ҷомеа.
 
free pokerfree poker

 

surat 91.png - 36.52 Kb


  • Номи пурра: Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон  ба номи Садриддин Айнӣ
  • Суроға:, 734003, шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 121
  • Телефон: +992(37) 224-13-83
  • WWW: tgpu.tj, E-mail: info@tgpu.tj