• Тоҷикӣ
  • Русӣ
  • Англисӣ
Факултетҳо

Рӯйхати рисолаҳои хатм дар кафедраи

алгебра ва назарияи ададҳо дар соли таҳсили 2016-2017

Номгӯи мавзӯъҳо

Донишҷӯ

курс

Роҳбари илмӣ

1

Як ҳолати хусусии табдилдиҳиҳои хаттии баръакс

Ҷумаев Баҳодур

4 мат.

н.и.ф.м ҚамариддиноваЗ.Н.

2

Баъзе тарзҳои ғайристандартии ҳалли муодилаҳои алгебравӣ

Ҳаитқулов Ҳаитмурод

5 мат. м/ф

н.и.ф.м ҚамариддиноваЗ.Н.

3

Идеалҳои табдилдиҳиҳои хаттӣ

Саидова Мавзуна

5 м/и

н.и.ф.м ҚамариддиноваЗ.Н

4

Тарзҳои ҳалли ғайристандартии муодилаҳои касрии намудашон махсус

Камолова Робия

5 м/и

н.и.ф.м ҚамариддиноваЗ.Н

5

Маҷмӯи табдилдиҳии хаттии блокҳои фавқи майдони ададҳои ратсионалӣ

Давлатов

4 мат.

н.и.ф.м ҚамариддиноваЗ.Н.

6

Ҳалқак ва майдони табдилдиҳиҳои хаттии блокҳо.

Ғозиев С.И.

5 м/ф

н.и.ф.м ҚамариддиноваЗ.Н.

7

Маҷмӯи матрисаҳои квадратии тартиби 4 – уми блокҳои фавқи майдони ратсионалӣ

Мусофиров А.А.

5 м/ф

дотсент

Олимов М.И

8

Ҳалқа ва майдони маҷмӯи матрисаҳои тартиби 4 – уми блокҳо.

Муҳидинов Ф.Н.

5 м/ф

дотсент

Олимов М.И.

9

Гурӯи маҷмӯи матрисаҳои тартиби 4 – уми блокҳо

Расулов Ф.Б.

5 м/ф

дотсент

Олимов М.И.

10

Фазои хатии маҷмӯи матрисаҳои тартиби 4 – уми блокҳо

Чориева Н.К.

5 м/ф

дотсент

Олимов М.И.

11

Табдилдиҳиҳои хаттии тартиби чоруми блокҳои намудашон махсус.

Бобоқулов Ю.Т.

5 м/ф

дотсент

Олимов М.И.

12

Фазои хаттии табдилдиҳии хаттии блокҳо

Қувватов И.

4 мат.

дотсент

Олимов М.И.

13

Баъзе хосиятҳои алгебравии маҷмӯи матрисаҳои тартиби 4 – уми блокҳо.

Мирзоев Ш.

4 мат.

дотсент

Олимов М.И.

14

Баъзе хосиятҳои экспоненсиалии маҷмӯи матрисаҳои блокҳо

Ҳасанов С.М.

5 м/и «Б»

дотсентон

Олимов М.И.

15

Хосиятҳои биномалии синфи матрисаҳои квадратии тартиби 4 – уми блокҳои фавқи ҳалқаи бутун

Қосимов Р.О

4 мат

дотсент

Олимов М.И.

дотсент

Чориев У.

16

Татбиқи функсияҳои миқдори ва суммаи тақсимкунандаҳои адади натуралӣ дар баъзе масъалаҳои математика

Тухташев Н.

5м/и «Б»

дотсент

Чориев У.

17

Муайян намудани ададҳои сода дар қатори ададҳои натуралӣ бо ёрии қаторҳои махсус

Астаноқулов Н.

5м/и «Б»

Дотсент

Чориев У.

18

Ҳалли қиёсшавиҳои хаттии якномаълума дар ҳалқаҳои Евклидӣ тавассути матрисаҳо

Хуҷамуродов Н.С.

5м/и «Б»

Дотсент

Чориев У.

19

Тадқиқотҳои алгебра ва назарияи ададҳо дар китоби «Арифметика» - и Диофант

Рӯзиев А.Х.

5м/и «А»

Дотсент

Чориев У.

20

Татбиқи зарби скалярии вектороҳо дар ҳал намудани муодилаҳои ирратсионалӣ ва муодилаҳои ирратсионалии параметрдор

Жуматурдиев И.

4мат

Дотсент

Чориев У.

21

Алоқамандии бисёраъзогиҳои симметрии ду ва се тағирёбанда ба бисёраъзогиҳои антисимметрии ду ва се тағирёбанда

Нуров А.

4 мат

ассистент Шомуродова Б.

22

Алоқамандии бузургиҳои тасодуфи ва қонунҳои тақсимоти онҳо ба бузургиҳои тасодуфии бисёрченака

Нуралии Раҳмоналӣ.

4 мат

ассистент Шомуродова Б.

 

 

Рӯйхати магистрони кафедраи

алгебра ва назарияи ададҳо дар соли таҳсили 2016- 2017

Номгӯи мавзӯъҳо

Донишҷӯ

курс

Роҳбари илмӣ

2

Синуси синфи матрисаҳои квадратии тартиби n- уми чор диогоналаи фавқи майдони ратсионалӣ

Раҳимов Д.З.

2магистр

Дотсент

Олимов М.И

2

Истифодаи формулаи баъзе синфи матрисаҳои квадратии тартиби 4 – уми блокҳо дар ҳунарҳои гулдузии миллии тоҷикӣ

Камолова Ҷ.С.

2магистр

Дотсент

Олимов М.И

3

Суммирони функсияи мултипликативӣ ба он ададҳои натуралие, ки тақсимкунандаи содаашон дар интервали муайян мехобанд

Ҳакимов А.Э.

1магистр

дотсент

Чориев У

4

Гуруҳи матрисаҳои тартиби n- уми чордиогналаи фавқи майдони ратсионалӣ

Сайфиддинов У.Ш.

1 магистр

Дотсент

Олимов М.И

Мудири кафедра, н.и.ф.м                  Қамариддинова З.Н.

 

Рӯйхати

рисолаҳои хатми бакалаврӣ

дар кафедраи «Анализи математикӣ» барои соли таҳсили 2016-2017

Номгӯи мавзӯъҳо

Донишҷӯ

Курс ва гурӯҳ

Роҳбари илмӣ

1

Фазои Гилберт

Асиламо Аҳмадзода

4 математика

Азизов М.

2

Қатори Фурье

Солиҳова Мунира

4 математика

Азизов М.

3

Интеграли Лебег

Соҳибов Алиакбар

4 математика

Азизов М.

4

Оиди мунтазам наздикшавии пайдарпаӣ ва қаторҳои функсионалӣ

Иброгимов Маҳмадраҷаб

4 математика

Азизов М.

5

Душвориҳои итилоотии ҳалли тақрибии як муодилаи интегралӣ.

Раҳимова Макнуна

4 математика

Азизов М.

6

Баъзе нишонаҳои наздикшавии қаторҳои ададии мусбат.

Будоқова Зубира

4 математика

Азизов М.

7

Татбиқи интегралҳои каратӣ.

Орипов Султон

4 математика

Азизов М.

8

Оиди мавҷудияти интеграли муайян.

Сулаймонова Сафия

4 математика

Азизов М.

9

Наздиккунии ратсионалии баъзе функсияҳо

Шамсиддинов Саъдӣ

4 математика

Азизов М.

10

Бо ёрии бисёраъзогиҳо сохтани ҳалли тақрибии муодилаи интегралии Гаммерштейн

Ҷилдызхан И.Қ.

4 математика

Азизов М.

11

Дар бораи ҳамҷоягӣ ва мавҷудияти ҳалли як намуди системаҳои барзиёдмуайяншудаи як ва дуномаълума дар ҳамворӣ

Ятимова Заррина

5 м/ф

Пиров Р.

12

Ҳалли як масъалаи канории функсияҳои аналитикӣ дар ҳолати сингулярӣ

Султонова Манижа

5 м/ф

Холиқова М.Б.

13

Татбиқи тафриқҳо дар ҳисоби баъзе  интегралҳо

Шакарова Меҳрноз

5 м/ф

Холиқова М.Б.

14

Наздиккунӣ бо ёрии як сплайн

Ёрова Одинамоҳ

5 м/и Б

Наҷмиддинов Ҷ.

15

Таснифи муодилаи дифференсиалии тартиби ду бо ҳосилаҳои хусусӣ.

Ашуров Суҳбатулло

4 м

Холиқова М.Б. Лашкарбеков С.

Дар ҷаласаи кафедра пр.№2 аз «27» сентябри соли 2016  тасдиқ карда шудааст

Мудири кафедра:                                         Холиқова М.Б.

 

 

НОМГӮЙИ

рисолаҳои хатм  дар кафедраи геометрия

барои соли хониши 2016-2017

№ р/т

Номи рисолаҳои  хатм1

Хосиятҳои хаттии  аффинӣ ва метрикии  хатҳои тартиби ду

 

2

Хосиятҳои асосии сатҳҳои тартиби ду. Расандаи ҳамворӣ, марказ ва диаметр


3

Элементҳои ғайрихос ва мафҳуми координатаҳои якҷинсаи декартию  проективӣ.   Табдилдиҳии проективӣ


4

Хосиятҳои проективии хатҳои тартиби ду. Расанда ва қутб


5

Баъзе  ҳолатҳои татбиқи сатҳҳои тартиби ду. Табдилдиҳии ростхата


6

Назарияи   умумиихату ҳамворӣ  дар   фазо


7

Намуди  хатҳо ва  тадбиқи   оеҳо  дар   ҳалли   масъадаҳо


8

Маълумоти элементарӣ оид ба хатҳо ва формаҳои  квадратураҳо


9

Табдилдиҳии координатаҳои декартӣ. Ҳаракат ва  табдилдиҳии аффинӣ


10

Табдилдиҳиҳои геометрӣ


11

Геометрияи хатҳо,  ҳамворӣ  ва  давра


12

Назарияи умумии хатҳои тартиби ду


13

Инфариантҳо. Ҷойгиршавии хатҳои тартиби ду


14

Инфариантҳо. Ҷойгиршавии хатҳои тартиби ду


15

Мафҳуми зарб дар геометрия  ва татбиқи он дар ҳалли масъалаҳо


16

Проексияи стереографӣ


17

Се  масъалаи  машҳури қадим, ки бо ёрии паргор ва хаткашак ҳалнашавандаанд


18

Серӯяи табии ва татбиқи он дар ҳалли масъалаҳои геометрӣ


19

Асимптотаҳои хатҳои каҷи  ҳамвор


20

Геометрияи бисёрченака


21

Созишҳои геометрӣ ба воситаи асбобҳои гуногун


22

Геометрияи дифференсиалии сатҳҳои каталан


Ҷаласаи кафедраи геометрия аз 13.09.2016  таҳти рақами  2

тасдиқ карда шудааст.

Мудири кафедра                                   Раззоқов А.

 

 

Рӯйхати

рисолаҳои хатм (бакалавр), донишҷӯён ва роҳбарони онҳо дар кафедраи методикаи таълими математика (соли таҳсили 2016-2017)

Номгӯи мавзӯъҳо

Донишҷӯ

Курс ва гурӯҳ

Роҳбари илмӣ

1

Методикаи омӯзиши вобастагиҳои функсионалӣ ва  алоқамандии онҳо бо муодила ва нобаробариҳо дар синфҳои 10-11

Ҷабборова Хулкар

5 м/и

Хушов Х.

2

Инъикоси нақши мутафакирони тоҷику форс дар курси математикаи мактабӣ

Сунатова Парвина

5 м/и «А»

Ҷабборов М.

3

Хусусиятҳои методии таълими тафриқа дар раванди таълими математикаи синфи 5

Султонова Шаҳло

5 м/и «А»

Ҷабборов М.

4

Методикаи омӯзиши векторҳо дар курси геометрияи синфҳои 10-11

Ғоибов М.

5 м/и «Б»

Ҳасанов Б.

5

Методикаи омӯзиши системаи муодилаҳои ғайрихаттӣ дар курси алгебраи синфҳои 10-11

Юсупов Д.

5 м/и «Б»

Ҳасанов Б.

6

Методикаи омӯзиши тадилдиҳиҳои геометрӣ дар синфҳои 7-9

Исматов Фаридун

5 м/и «Б»

Ҳасанов Б.

7

Методикаи омӯзиши масъалаҳои ҳаллашон душвор дар синфи 9

Ашӯров Беҳрӯз

5 м/ф

Махкамов М.

8

Сохти масъала ва истифодаи он дар таълими математикаи мактабӣ

Умирова Таҳмина

5 м/ф

Махкамов М.

9

Методикаи омӯзиши муодилаҳои тригонометрӣ дар мактаби таҳсилоти умумӣ

Ёдалиева Икрон

5 м/и «А»

Махкамов М.

10

Методикаи гузаронидани корҳои беруназдарсии математикӣ дар синфҳои 5-9

Ҳасанова Аҳдия

5 м/и «А»

Махкамов М.

11

Тарзҳои асосии сохтани графики функсияҳои нишондиҳандагӣ ва логарифмӣ дар мактаби таҳсилоти миёнаи  умумӣ

Шуҷоатов Абдувосит

5 м/и «Б»

Холиқов У.

 

12

Истифодаи унсурҳои таърихи математика дар раванди таълими геометрияи синфҳои 7-9

Остонаева Гулҷаҳон

5 м/и «Б»

Норов Р.

13

Методикаи истифодабарии мафҳумҳои асосӣ дар раванди таълими геометрияи синфҳои 7-9

Туронова Рухшона

5 м/и «А»

Норов Р.

14

Методикаи гузаронидани ченкуниҳои математикӣ дар маҳал ҳангоми гузаронидани корҳои беруназдарсии математикии хонандагон

Фозилов Эҳромиддин

5 м/ф

Юсупов Ҳ.

15

Истифодаи маводи шавқовар дар дарсҳои математикаи синфҳои 7-9

Муҳиддинов Сайфулло

5 м/и «А»

Юсупов Ҳ.

16

Методикаи ташкил ва гузаронидани конференсияҳои математикӣ дар раванди корҳои беруназдарсии хонандагон

Ашӯров Суҳбатулло

5 м/и «А»

Юсупов Ҳ.

 

 

 
free pokerfree poker

ПАЁМИ ДОНИШГОҲ
 

 

 

surat 91.png - 36.52 Kb


  • Номи пурра: Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон  ба номи Садриддин Айнӣ
  • Суроға:, 734003, шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 121
  • Телефон: +992(37) 224-13-83
  • WWW: tgpu.tj, E-mail: info@tgpu.tj